Fitness pro ženy

Lekce "Fitness pro ženy" jsou určeny pro všechny ženy bez rozdílu věku. Každá tréninková jednotka (60 min.) se skládá z počátečního rozhýbání se, zahřátí, silových a intenzivních bloků a závěrečného strečinku. Lekce je pestrá, různorodá a zábavná.

Využívá se volné zátěže i váhy vlastního těla při provádění základních i doplňkových cviků. Pod dohledem trenéra "Monika Kufová" se vždy dbá na správné provedení daných cviků. Individuální přístup, skvělá parta žen, které mají stejný cíl (trvalý), a to cítit se dobře ve svém vlastním těle.

Tréniková lekce je vždy uzpůsobená nově příchozím, méně zdatným, ale i těm ženám, které mají určitá fyzická omezení. Lze využít nabídky individuálních tréninků.