Časový rozvrh tělocvičny platný od 2.9.2019

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: