Časový rozvrh tělocvičny platný od 1.5.2019

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: