Časový rozvrh tělocvičny platný od 2.1.2020

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: