Časový rozvrh tělocvičny platný od 8.7.2019

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: