Časový rozvrh tělocvičny platný od 1.9.2020

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: