Časový rozvrh tělocvičny platný od 28.1.2019

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: