Časový rozvrh tělocvičny platný od 2.5.2022

Pravidla rezervací a provozní řád najdete zde: